Rehoboth
Drostenstraat 1a
8271 TC IJsselmuiden
Tel.: 038-3316435
E-mail: directie@rehoboth-ijsselmuiden.nl

Repetities/ huiswerk
Leren om te leren! Het valt niet mee. De repetities van aardrijkskunde, geschiedenis en natuur die de kinderen in groep 6 krijgen worden allemaal thuis geleerd. Deze worden anderhalf tot twee weken vooraf mee gegeven. Via de mail wordt u als ouder op de hoogte gesteld over de datum van de toets en daarbij wordt ook een kopie van het leerwerk via de bijlage meegestuurd. De dinsdag is de repetitiedag. Het moeilijkste is dat de kinderen moeten leren om tussen de regels door te lezen. Dat is wat anders dan een aantal vragen en antwoorden uit het hoofd leren. Dit vraagt, zeker in het begin, de nodige ondersteuning van u als ouder.

 

Algemeen
In groep 6 komen bij rekenen: kommagetallen, breuken en cijferend rekenen aan de orde. Ook moeten we grotere vermenigvuldigingen en deelsommen handig kunnen uitrekenen. Het uitrekenen van deelsommen en vermenigvuldigingen, doen we op de ouderwetse manier (deelsommen - staartdeling; vermenigvuldigingen - onder elkaar). Een goede kennis van de tafels komt nu goed van pas. Naast de spelling van de onveranderlijke woorden beginnen we met de spelling van werkwoorden en het ontleden van zinnen.

Om de informatie in teksten goed te kunnen begrijpen, leggen we in groep 6 steeds meer de nadruk op begrijpend/studerend lezen. We doen dit aan de hand van een methode "Leeslink", een methode die heel erg inspeelt op actuele gebeurtenissen.

 

Foto's groep 6

Wij zijn een HOIJ school