Rehoboth
Drostenstraat 1a
8271 TC IJsselmuiden
Tel.: 038-3316435
E-mail: directie@rehoboth-ijsselmuiden.nl

Samenwerkingsverband Kampen

Deze samenwerking is gebaseerd en gericht op de gezamelijke ambities van 23 basisscholen en 1 school voor speciaal basisonderwijs die binnen de deelregio Kampen zijn vastgesteld. De centrale opdracht: Het inrichten van een ondersteuningsstructuur waarbij elke leerling die ondersteuning krijgt die hij/zij nodig heeft om, thuisnabij, een ononderbroken ontwikkelingsproces te kunnen doorlopen. Het Samenwerkingsverband Kampen ondersteunt scholen, ouders en kinderen hierbij, zodat ieder kind zich optimaal kan ontwikkelen.

Bezoek website


Gemeente Kampen

De gemeente Kampen heeft een uitgebreid aanbod aan onderwijsvoorzieningen, waarvan u hier een overzicht kunt vinden. Verder vindt u hier informatie over leerplicht en leerlingenvervoer.
 


Bezoek website


Schoolvereniging HOIJ

Onze school maakt deel uit van de Hervormde vereniging voor christelijk onderwijs te IJsselmuiden HOIJ, waaronder de volgende scholen vallen:
Eben Haëzer, Dorpsweg 20, Rehoboth, Drostenstraat 1a, Ichthus, Groenendael 226

Bezoek website


CJG Kampen

Het Centrum voor jeugd en gezin is de plek waar ouders, verzorgers, jongeren tot 18 jaar, professionals en andere betrokkenen terecht kunnen met vragen over opgroeien en opvoeden. Op deze website vindt u algemene opvoedingsinformatie vanaf de geboorte van een kind tot aan jong volwassenheid. Tijdens de spreekuren kunt u gewoon binnenlopen met allerlei opvoed-, opgroei- en ouderschapsvragen.

Bezoek website


Logopedie Het Praathuis

Onze logopediepraktijk is gevestigd in het prachtige Kulturhus Sonnenburgh in IJsselmuiden. Dat betekent dat onze behandeling effectiever is vanwege de goede samenwerking met andere disciplines. Wij werken niet vanaf een eiland maar met korte lijnen naar de collega-zorgaanbieders. 

Bezoek website


Vensters

Vensters PO is een project waarbij cijfermatige informatie over scholen voor primair onderwijs verzameld wordt in één systeem. Het gaat dan bijvoorbeeld om gegevens op het gebied van onderwijsopbrengsten, leerlingenpopulatie, financiën en personeel.
 

Bezoek website


GGD IJsselland

Een Gezonde School stimuleert de gezondheid van leerlingen en leerkrachten. De school heeft niet alleen aandacht voor educatie, maar ook voor een gezonde schoolomgeving, signaleren en doorverwijzen, leerlingenzorg en regelgeving. Door deze aanpak onderdeel te maken van het schoolbeleid zorgt de school dat deze gezonde aanpak ook in de toekomst blijft.

Bezoek website

 

Wij zijn een HOIJ school