Rehoboth
Drostenstraat 1a
8271 TC IJsselmuiden
Tel.: 038-3316435
E-mail: directie@rehoboth-ijsselmuiden.nl

We streven ernaar dat, kinderen na acht jaar basisonderwijs op de “Rehoboth”, het volgende bereikt hebben:

  • Ze moeten zich op hun niveau zowel mondeling als schriftelijk kunnen uitdrukken, kunnen lezen en om kunnen gaan met hoeveelheden en getallen.
  • De noodzakelijke kennis, bij de diverse vakgebieden hebben eigen gemaakt.
  • Op een creatieve manier zich kunnen uitdrukken en op een eigen manier om kunnen gaan met creatieve uitingen van anderen.
  • Zich als sociaal wezen ontwikkeld hebben zodat ze optimaal deel kunnen nemen aan het menselijk verkeer.
  • Om kunnen gaan met eigen emoties en die van anderen.
Wij zijn een HOIJ school