Rehoboth
Drostenstraat 1a
8271 TC IJsselmuiden
Tel.: 038-3316435
E-mail: directie@rehoboth-ijsselmuiden.nl

De medezeggenschapsraad

Volgens de Wet Medezeggenschap Scholen, is elke school verplicht een medezeggenschapsraad (MR) te hebben die betrokken wordt bij het beleid van de school. De MR moet voor de helft bestaan uit personeel en voor de helft uit ouders.

In de wet staat dat de MR drie rechten heeft:

1. Informatierecht: de medezeggenschapsraad heeft recht om tijdig alle informatie te ontvangen van het schoolbestuur om haar taken goed te kunnen vervullen.

2. Adviesrecht: de medezeggenschapsraad heeft het recht om het schoolbestuur gevraagd en ongevraagd advies te geven over voorgenomen besluiten.

3. Instemmingsrecht: het schoolbestuur is verplicht om voor bepaalde besluiten instemming te vragen aan de medezeggenschapsraad.

Sinds 1 augustus 2015 heeft de vereniging Hervormd Onderwijs IJsselmuiden (HOIJ)  een nieuwe bestuursstructuur. Sindsdien is er een Raad van Toezicht en een Bovenschools directeur bestuurder (DB). Met deze nieuwe structuur die voldoet aan de wet Goed Onderwijs Goed Bestuur is er maar een beleidsmaker binnen het HOIJ. De beleidsmaker binnen het HOIJ is de directeur bestuurder en aangezien een MR alleen instemmings- en adviesrecht m.b.t. beleid. Heeft de MR na overleg dan ook besloten om de MR'en op school niveau op te heffen en een centrale MR op vereniging niveau te maken.

Om te borgen dat de belangen van de afzonderlijke locaties optimaal behartigd worden, kunnen uit de nieuwe MR deel- en/of themaraden samengesteld worden, die heel specifiek voor de locatie of voor een thema opereren. Formeel zal echter altijd de MR als geheel instemmen en adviseren.

De MR van de HOIJ is bestaat in totaal uit twaalf leden, zes leerkrachten en zes ouders. Van elke school zijn er twee leerkrachten en twee ouders vertegenwoordigt.  

Van de Ebenhaezer school hebben de volgende personen zitting in de MR:

             Harm Jan Holtland (ouder)

             Vacature (ouder)

             Judith van Ommen (leerkracht)

             Gert Jan Sollie (leerkracht) 

 

Van de Ichthus school hebben de volgende personen zitting in de MR:

             Kees Posthumus (ouder)

             Remko Amelink (ouder)

             Amanda Sukaldi (leerkracht)

             Emma Blom (leerkracht)

 

Van de Rehoboth school hebben de volgende personen zitting in de MR:

             Hans Potkamp (ouder)

             Lenard Molhoek (ouder)

             Ina de Ruiter (leerkracht)

             Klaas Schilder (leerkracht)

Als u als ouder, leerkracht of anderszins betrokkene een vraag of opmerking heeft kunt u altijd terecht bij een van de MR leden of via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Kees Posthumus

Voorzitter MR HOIJ

 

Lenard Molhoek

Secretaris MR HOIJ

 

Bijlagen:
Bewaar het bestand JaarplanMRRehoboth2015-2016.pdfJaarplan MR
Wij zijn een HOIJ school