Rehoboth
Drostenstraat 1a
8271 TC IJsselmuiden
Tel.: 038-3316435
E-mail: directie@rehoboth-ijsselmuiden.nl

Als ouders hun kinderen op onze school willen plaatsen, bieden wij ruimschoots de gelegenheid eerst kennis te komen maken. In de maanden januari of februari vindt de opgave van nieuwe leerlingen plaats. De school kan dan van binnen bekeken worden. Na een gesprek en/of het lezen van onze schoolgids kan men besluiten het kind bij ons op school aan te melden.

Als kinderen door verhuizing o.i.d. tussendoor bij ons op school komen, kan er een afspraak gemaakt worden voor kennismaking en rondleiding door de school.

Kort voor de verjaardag van uw kind, komt de juf van groep 1 bij u op bezoek. In overleg met u, mag uw kind drie morgens een kijkje komen nemen in de klas. Het is niet de bedoeling dat ouders dan bij hun kind in de groep blijven.

Hebt u nog vragen? Wilt u iets weten? U kunt altijd voor of na schooltijd komen als u met een vraag zit.

Wij zijn een HOIJ school