Rehoboth
Drostenstraat 1a
8271 TC IJsselmuiden
Tel.: 038-3316435
E-mail: directie@rehoboth-ijsselmuiden.nl

Verjaardagen
Als uw kind jarig is dan mogen ze de klas trakteren en ook een bezoek aan de andere klassen brengen. Ze kiezen zelf twee kinderen om de klassen rond te gaan. Ze mogen dan alleen hun broertjes en zusjes trakteren. Van de eigen leerkracht krijgt uw kind een kaart, waarmee het kind bij de andere leerkrachten langs gaat. Wilt u de slogan SNOEP VERSTANDIG....... bij de keuze van uw traktatie niet vergeten?

De verjaardag van de meester of juf wordt ook gevierd. Kinderen willen dan graag iets geven. Ze worden in de gelegenheid gesteld om samen een cadeau te geven. Dit wordt geregeld door een collega-leerkracht.

Het maken van cadeautjes
Uw kind mag een cadeautje maken voor de verjaardag van papa, mama, opa en oma. Ook voor heel bijzondere gelegenheden in de familie kan iets gemaakt worden.
De leerkrachten van de groepen 1 t/m 4 willen graag aan het begin van het schooljaar een lijst samenstellen van data waarop een cadeautje gemaakt mag worden. Voor groep 3 en 4 betreft het alleen de verjaardag van ouders.

Regels
De leerlingen die in de straten tussen school en de van Diggelenweg wonen mogen niet op de fiets komen. Zij kunnen lopend naar school, niet op de step, want steppen nemen in de fietsenstalling teveel ruimte in. De leerlingen die van buiten de van Diggelenweg komen, plaatsen hun fiets in de fietsenstalling. De leerlingen van groep 7 en 8 plaatsen hun fiets naast de nieuwe lokalen. Wij zien er zoveel mogelijk op toe, dat de leerlingen de fiets van een ander niet beschadigen. Gebeurt er wel iets dan vinden we dat de betreffende ouders hier zelf verantwoordelijk voor zijn. Als er schade aan een fiets is ontstaan en de dader is bekend, dan kunt u een beroep doen op de WA verzekering van de tegenpartij. Is er schade ontstaan waarbij de school aansprakelijk is, dan kunt u contact opnemen met de directeur. Fietsen op het schoolplein is niet toegestaan.

Wilt u zo vriendelijk zijn uw auto niet bij het hek of de uitgang te parkeren als u uw kind ophaalt? Dit in verband met de verkeersveiligheid.

Ook is het vanuit dat oogpunt van groot belang om niet met uw fiets op de weg te gaan staan. Het spreekt voor zich dat we graag zien dat de kinderen zo min mogelijk per auto naar school gebracht en van school gehaald worden. Er zijn gelukkig al veel ouders die hun auto op de parkeerplaats zetten of met hun fiets op de pleintjes staan, die hiervoor speciaal zijn aangelegd. Druk uw kind op het hart de aanwijzingen van de leerkrachten op te volgen als ze na schooltijd de straat oversteken. We hebben twee verkeersouders. Dat zijn Nicolette van Dijk en Susanne Dragt. Zij dienen als tussenpersoon tussen school, gemeente en politie.

Wanneer krijgt uw kind vrijaf?
Mocht u redenen hebben om vrijaf te vragen, dan kunt u contact opnemen met de directeur. Voor verlof buiten de schoolvakanties moet minimaal zes weken van tevoren een formulier worden ingevuld. Het formulier is bij de directeur te verkrijgen. Als bijlage is een verlof stroomschema opgenomen, waarbij u in een oogopslag kunt zien of uw kind voor verlof in aanmerking komt. Als het verlof niet is aangevraagd dan noteren wij dat als  “ongeoorloofd schoolverzuim”. We moeten dat melden bij de gemeente. Gemeente en Inspectie zien hier strak op toe. Het is maar dat u het weet!

We zijn gewend om als school met Bid- en Dankdag naar de kerk te gaan. Dit is dus geen vrije dag, maar een gewone schooldag voor de groepen 4 t/m 8. Groep 1 t/m 3 zijn op de Bid- en Dankdag wel vrij. Mocht u ’s morgens met uw kind naar de eigen kerkdienst willen dan is dat geen probleem. Meldt u dit wel even bij de leerkracht.

Ziekteverzuim
Als uw kind ziek is bent u als ouder verplicht dit dezelfde dag aan de school door te geven. Graag voor 8.30 uur. Mocht het voorkomen dat uw kind door een langdurige ziekte bepaalde leerstof mist neem dan contact op met de leerkracht. De leerkracht kan dan eventueel extra werk meegeven.

Regel van de maand
Elke maand stellen wij een regel centraal. Deze wordt goed zichtbaar in de klassen en de gang opgehangen. De leerkracht besteedt extra aandacht aan de regel. We maken de leerlingen zo bewust dat regels belangrijk zijn. De regel van de maand wordt ook gemeld in de maandmemo.

Fietsenstalling
De leerlingen van de groepen 1 en 2 plaatsen hun fiets op het eigen plein. De leerlingen van de groepen 3 t/m 6 plaatsen hun fiets in de overdekte stalling en de leerlingen van de groepen 7 en 8 plaatsen hun fiets op het plein naast de lokalen 5 en 6. Het is erg belangrijk dat de fiets is voorzien van een goede standaard. Dit voorkomt omvallen en daarmee beschadiging.

Afspraken bij regenachtig weer
Bij slecht weer hoeven de kinderen niet op het schoolplein te blijven. Ze worden dan ongeveer 15 minuten voor aanvang schooltijd naar binnen gelaten door de pleinwacht. Wilt u hier a.u.b. rekening mee houden door de kinderen niet te vroeg naar school te laten gaan. Vooral niet bij regenachtig weer. De pauzes worden bij slecht weer binnen doorgebracht.

Wij zijn een HOIJ school