Rehoboth
Drostenstraat 1a
8271 TC IJsselmuiden
Tel.: 038-3316435
E-mail: directie@rehoboth-ijsselmuiden.nl

Elke schoolmorgen begint voor alle groepen om 8.30 uur. De schoolmorgen eindigt om 11.45 uur, behalve op woensdagmorgen, dan zijn we om 12.15 uur uit. De schoolmiddag begint om 13.15 uur en eindigt om 15.30 uur. De leerlingen van groep 1 die voor 1 oktober van het schooljaar zijn ingeschreven tellen mee in ons leerlingenbestand en die leerlingen gaan alle morgens en op de maandagmiddag naar school. De leerlingen die na 1 oktober instromen, gaan alleen de morgens naar school. 

De leerlingen van groep 2 en 3 gaan alle morgens en drie middagen naar school; op vrijdagmiddag zijn ze vrij. Vanaf groep 3 is er 's morgens pauze van 10.15-10.30 uur. Voor de groepen 1 en 2 is er geen echte pauze. Wel krijgen de kleuters gelegenheid om gezamenlijk het meegebrachte fruit en drinken te nuttigen, dus geen snoep of zoete koek. Op woensdag is de pauze van 10.30 – 10.45 uur.

De school begint om 8.30 en om 13.15. De ouders zorgen ervoor, dat hun kinderen op tijd aanwezig zijn. De pleinwacht houdt een kwartier van tevoren toezicht op het schoolplein. De hekken gaan ‟s morgens pas om 8.15 uur open. De ouders worden verzocht hun kinderen niet voor 8.15 en 13.00 uur naar school te sturen, omdat er dan geen toezicht is. Mocht er in die tijd iets met uw kind gebeuren, dan valt dat niet onder de verantwoordelijkheid van de school! Op het schoolplein wordt door iedereen naast de fiets gelopen. De kinderen mogen zich alleen met toestemming van een leerkracht buiten het schoolplein begeven. Met de kinderen zijn afspraken gemaakt over het gebruik van het plein en het gedrag in de klas.

Wij zijn een HOIJ school