Rehoboth
Drostenstraat 1a
8271 TC IJsselmuiden
Tel.: 038-3316435
E-mail: directie@rehoboth-ijsselmuiden.nl

Veiligheidsregels
De leerlingen die in de straten tussen school en de van Diggelenweg wonen mogen niet op de fiets komen. Zij kunnen lopend naar school, niet op de step, want steppen nemen in de fietsenstalling teveel ruimte in. De leerlingen die van buiten de van Diggelenweg komen, plaatsen hun fiets in de fietsenstalling. De leerlingen van groep 7 en 8 plaatsen hun fiets naast de nieuwe lokalen. Wij zien er zoveel mogelijk op toe, dat de leerlingen de fiets van een ander niet beschadigen. Gebeurt er wel iets dan vinden we dat de betreffende ouders hier zelf verantwoordelijk voor zijn. Als er schade aan een fiets is ontstaan en de dader is bekend, dan kunt u een beroep doen op de WA verzekering van de tegenpartij. Is er schade ontstaan waarbij de school aansprakelijk is, dan kunt u contact opnemen met de directeur. Fietsen op het schoolplein is niet toegestaan.

Wilt u zo vriendelijk zijn uw auto niet bij het hek of de uitgang te parkeren als u uw kind ophaalt? Dit in verband met de verkeersveiligheid. 
Ook is het vanuit dat oogpunt van groot belang om niet met uw fiets op de weg te gaan staan. Het spreekt voor zich dat we graag zien dat de kinderen zo min mogelijk per auto naar school gebracht en van school gehaald worden. Er zijn gelukkig al veel ouders die hun auto op de parkeerplaats zetten of met hun fiets op de pleintjes staan, die hiervoor speciaal zijn aangelegd. Druk uw kind op het hart de aanwijzingen van de leerkrachten op te volgen als ze na schooltijd de straat oversteken. We hebben twee verkeersouders. Dat zijn Nicolette van Dijk en Susanne Dragt. Zij dienen als tussenpersoon tussen school, gemeente en politie.

Wij zijn een HOIJ school