Rehoboth
Drostenstraat 1a
8271 TC IJsselmuiden
Tel.: 038-3316435
E-mail: directie@rehoboth-ijsselmuiden.nl

Mocht u redenen hebben om vrijaf te vragen, dan kunt u contact opnemen met de directeur. Voor verlof buiten de schoolvakanties moet minimaal zes weken van tevoren een formulier worden ingevuld. Het formulier is bij de directeur te verkrijgen. Als bijlage is een verlof stroomschema opgenomen, waarbij u in een oogopslag kunt zien of uw kind voor verlof in aanmerking komt. Als het verlof niet is aangevraagd dan noteren wij dat als  “ongeoorloofd schoolverzuim”. We moeten dat melden bij de gemeente. Gemeente en Inspectie zien hier strak op toe. Het is maar dat u het weet!

We zijn gewend om als school met Bid- en Dankdag naar de kerk te gaan. Dit is dus geen vrije dag, maar een gewone schooldag voor de groepen 4 t/m 8. Groep 1 t/m 3 zijn op de Bid- en Dankdag wel vrij. Mocht u ’s morgens met uw kind naar de eigen kerkdienst willen dan is dat geen probleem. Meldt u dit wel even bij de leerkracht.

Wij zijn een HOIJ school